YO-BUS! ~ by Joviko ~


Where's that bus, yo? Now you know.EASTBOUND W WASHINGTON & SOUTHWEST [EB#0469]


ROUTE 05 [info]
 Next 3 Vehicles Arrive at:
 W WASHINGTON @ SOUTHWEST [0469]
 6:11 pm EAST TP
Cancelled
 6:41 pm EAST TP
Cancelled
 7:41 pm EAST TP
Cancelled
ROUTE 27 [info]
 No further buses scheduled for this stop
ROUTE 47 [info]
 Next Vehicle Arrives at:
 W WASHINGTON @ SOUTHWEST [0469]
 6:07 pm CAP SQR:W WASH
Cancelled
ROUTE 75 [info]
 Next 3 Vehicles Arrive at:
 W WASHINGTON @ SOUTHWEST [0469]
 6:06 pm CAP SQR:VERONA
Cancelled
 6:49 pm CAP SQR:VERONA
Cancelled
 7:04 pm CAP SQR:VERONA
Cancelled
ROUTE W7 [info]
 No further buses scheduled for this stop